Η ανέμη μπορεί να συνδιαστεί με την αντλία σιροπιού , για μια πιο εύκολη και ολοκληρωμένη λύση!