Η ανέμη μπορεί να συνδυαστεί με την αντλία σιροπιού , για μια πιο εύκολη και ολοκληρωμένη λύση.

Κωδ. 0001160