Πρεσοστατική αντλία νερού ή σιροπιού 12v.

Δυνατότητα άντλησης 17 lt/pm.

2 χρόνια εγγύηση

Κωδ. 0000855