Πάγκος απολεπισμού από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα.

Διαθέτει ρυθμιζόμενα πόδια ώστε να προσαρμόζεται στο επιθυμητό ύψος κάθε χρήστη ή να ρυθμίζεται η κλίση του για ευκολότερο άδειασμα. Για την ευκολότερη μετακίνηση του, είναι τοποθετημένος σε ρόδες με φρένα. 

Συμπεριλαμβάνει βάνει μελιού, αναλόγιο πλαισίων και δύο ανοξείδωτες σχάρες στραγγίσματος απολεπισμάτων. 

Εσωτερικό μήκος 2 μέτρα και χωρητικότητας 57 πλαισίων.