Αντλία σιροπιού με λάστιχο, μάνικα και μετρητή σιροπιού.