• Δεν χτυπάει το μέλι 
  • Μεταφέρει το μέλι κρύο απο το μελιτοεξαγωγέα