Αντλία Μελιού 

Δεν χτυπάει το μέλι 

Μεταφέρει το μέλι κρύο από το μελιτοεξαγωγέα

Κωδ. 0000148