Για ρευστοποίηση του κρυσταλλωμένου μελιού, βυθίζεται την αντίσταση στο μελι. Περιέχει θερμοστάτη ακριβείας. Είναι εξ ολοκλήρου ανοξείδωτο με διάμετρο 25cm.