Πλωτήρας πνευματικός για ανοξείδωτα δοχεία των 200 lt/ 300 lt με μεμβράνη που απαγορεύει τη διείσδυση του αέρα στο δοχείο.