Οι ταινίες είναι διαστάσεων 40 x 2,5 cm, από χοντρό στυπόχαρτο, για δημιουργία ταινιών με οξαλικό οξύ και γλυκερίνη.