Το "Varroa Pistol 1" είναι συσκευή εξάχνωσης Οξαλικού Οξέος για την καταπολέμηση της Βαρροϊκής ακαρίασης (Βαρρόα) 

Γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία κατά της βαρρόα! 

Χρειάζονται: 2gr Οξαλικού οξέος για 25 δευτερόλεπτα εξάχνωσης στους 230°C ανά κυψέλη.

  • Βιολογική θεραπεία
  • Δεν αποκτά ανοσία η βαρρόα
  • Αποτελεσματικότητα που ξεπερνά το 95% χωρίς γόνο.  Με γόνο 2 ή 3 επαναλήψεις ανά 7 ημέρες.
  • Εύκολη χρήση
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας από τη συσκευή

Μέτρα προστασίας: γάντια, μάσκα με φίλτρα για ατμούς, γυαλιά.