Η επιτραπέζια συσκευή συρμάτωσης πλαισίων, είναι εύκολη στη χρήση και στην αποθήκευση της.