Σφηκοπαγίδα Συρμάτινη Κυψέλης

Τοποθετείτε ανάμεσα σε δύο πατώματα με την μικρή τρύπα προς τα επάνω.Βάζετε το δόλωμα στον κάτω πάτωμα και κλείνεται το επάνω μέρος του δεύετρου πατώματος με τη σήτα. Προτιμήστε το δόλωμα να είναι ζωική προέλευσης (π.χ. εντόσθια ψαριού, κρέας), έτσι ώστε να μην προσελκύονται οι μέλισσες.