Μεταλλικές γωνίες γαλβανισμένες για τα πατώματα για να μην καταστρέφεται το ξύλο, κατά την διάρκεια της επιθεώρησης.