Το κάθετο διάφραγμα χρησιμοποιήται για να περιορίσει τη βασίλισσα, να χωρίσεί ή να ενώσει ένα μελίσσι, να χωρίσει την κυψέλη σε κυψελίδια αναπαραγώγης και δίαφορες άλλες εργασίες.