Η μελέτη αυτή ξεκινά από τη βιολογία και οικολογία της μέλισσας μέχρι φροντίδα και πλήρη εκμετάλλευση του καταπληκτικού αυτού εντόμου.

     Η ύλη του βιβλίου ταξινομήθηκε σε δεκαέξι (16) κεφάλαια. Τα πρώτα εννιά (9) κεφάλαια περιλαμβάνουν τη βιολογία της μέλισσας, όπου μελετάται η κατάταξη και οι φυλές των μελισσών, η ανάπτυξη, η μορφολογία και η φυσιολογία τους, η διατροφή, οι δραστηριότητες και η συμπεριφορά τους, η γενετική, η βελτίωση των μελισσών και η επικονίαση των καλλιεργειών.

     Στο δέκατο κεφάλαιο περιγράφονται τα κυριότερα μελισσοκομικά φυτά της Ελλάδος, δίνοντας για το καθένα πληροφορίες για τη μελισσοκομική του αξία και πολλές φορές ειδικούς χειρισμούς για την εκμετάλλευση τους.

     Τα τελευταία έξι (6) κεφάλαια, (11ο έως και 16ο) περιλαμβάνουν το τεχνικό (πρακτικό) μέρος του βιβλίου, όπου παράλληλα με την απαραίτητη θεωρητική παρουσίαση, (υποδομή) επεξηγούνται οι καλύτερες μέθοδοι για κάθε περίπτωση. Περιγράφεται ο μελισσοκομικός εξοπλισμός, οι μελισσοκομικοί χειρισμοί, οι διάφορες μέθοδοι παραγωγής βασιλισσών, τα προϊόντα της κυψέλης, οι ασθένειες και οι εχθροί των μελισσών και τέλος οι δηλητηριάσεις των μελισσών από γεωργικά φάρμακα.

     Το κείμενο είναι εμπλουτισμένο με φωτογραφίες (έγχρωμες και ασπρόμαυρες), παραστατικούς πίνακες, σχεδιαγράμματα και ιχνογραφήματα. Στο τέλος παραθέτω τη βιβλιογραφία, τη σχετική ορολογία και το ευρετήριο.