Τεχνητά Κελιά εμβολιασμού για τη βέργα βασιλοτροφίας της ANEL - 20 ΤΕΜΑΧΙΑ (1 set)