Η Τροφή Ζυμωτηρίου Κρήτης,  παρασκευάζεται  και συσκευάζεται σε σύγχρονα μηχανήματα, στο εργαστήριο μας. Είναι μια μελισσοτροφή που μπορεί να χορηγηθεί στις μέλισσες σχεδόν όλο το χρόνο.

Κατά τη χειμερινή περίοδο την ενισχύουμε με σκόρδο ή σκόρδο και θυμόλη.

    Η Τροφή Ζυμωτηριού Κρήτης συσκευάζεται σε πλαστικά σακουλάκια, τα οποία ζυγίζουν περίπου 1,5 kg και τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια. Κάθε χαρτοκιβώτιο, περιέχει 12 σακουλάκια μελισσοτροφής.