Η Τροφή Ζυμωτηρίου Κρήτης,  παρασκευάζεται  και συσκευάζεται σε σύγχρονα μηχανήματα, στο εργαστήριο μας. 

Είναι μια μελισσοτροφή που μπορεί να χορηγηθεί στις μέλισσες σχεδόν όλο το χρόνο.

Η Τροφή Ζυμωτηριού Κρήτης συσκευάζεται σε πλαστικά σακουλάκια, τα οποία ζυγίζουν περίπου 1,5 kg και τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια. 

Κάθε χαρτοκιβώτιο, περιέχει 12 σακουλάκια μελισσοτροφής.