Θερμοθάλαμος 16 δοχείων για την αποκρυστάλλωση του μελιού.