Πάγκος απολεπισμού από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα.

Διαθέτει ρυθμιζόμενα πόδια ώστε να προσαρμόζεται στο επιθυμητό ύψος κάθε χρήστη ή να ρυθμίζεται η κλίση του για ευκολότερο άδειασμα.

Για εύκολη μετακίνηση είναι τοποθετημένος σε ρόδες με φρένα. 

Συμπεριλαμβάνονται βάνα μελιού, αναλόγιο πλαισίων και σύο ανοξείδωτες σχάρες στραγγίσματος απολεπισμάτων. 

Εσωτερικό μήκος 1,25 μέτρα και χωρητικότητας μέχρι 35 πλαισίων.