Μελιτοεξαγωγέας 4 πλαισίων ECO. Προγραμματιζόμενη λειτουργία με διαφορετικά (έτοιμα ) προγράμματα για κάθε ποικιλία μελιού.

Δυνατότητα επιλογής και manual λειτουργίας

Εγγύηση 3 χρόνια

Συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής  οδηγίας  EC 1935/2004 για υλικά προοριζόμενα για άμεση επαφή με τρόφιμα

Πιστοποίηση CE