Μελιτοεξαγωγέας ηλεκτρικός 4 πλαισίων. Ρυθμιστής στροφών και χρονικό λειτουργίας.

Εγγύηση 5  χρόνια

Συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής  οδηγίας  EC 1935/2004 για υλικά προοριζόμενα για άμεση επαφή με τρόφιμα

Πιστοποίηση CE