Στην τιμή περιλαμβάνεται και το καπάκι.

Κωδ. 0001371