Φελλός εμφιάλωσης για την κλασσική φιάλη κρασιού 750ml