Είναι ένα βιολογικό σκεύασμα κατά του κηροσκώρου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ .