Το Varroa Check είναι ένα βασικό εργαλέιο για την αξιόπιστη παρακολούθηση Varroa. Είναι απαραίτητο για όλες τις μελισσοκομικές μονάδες, έτσι ώστε να μπορούν να διαγώσουν γρήγορα τα επίπεδα μόλυνσης απο varroa.