Οι ταινίες είναι διαστάσεων 40 x 2 cm, από χοντρό στυπόχαρτο, για εφαρμογή φαρμάκων στα μελίσσια.