Για τη θεραπεία κατά της βαρροϊκής ακαρίασης στις μέλισσες.

Με δραστική ουσία Amitraz, 500 mg / ταινία.

Χρησιμοποιήστε 2 ταινίες σε κυψέλη 10 πλαισίων.

Παραμονή 40 ημέρες.