Μυρμηκικό Οξύ 1L

  Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή του και πρέπει να φοράμε γάντια και γυαλιά προστασίας. Επίσης ποτέ δεν δοκιμάζουμε την θεραπεία σε όλα τα μελίσσια κατευθείαν. Κάνουμε εφαρμογή σε 2-3 μελίσσια δοκιμαστικά και αν όλα πάνε καλά συνεχίζουμε και στα υπόλοιπα.

    Το μυρμηκικό οξύ, πωλείται σε συγκέντρωση 85% και αραιώνεται με συνάρτηση την θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά την εφαρμογή , για την καταπολέμηση της varroa. . Αραιώνεται σε 50% όταν οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 30°C, στο 60% όταν η θερμοκρασία είναι 25-30°C  και 70% όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 25 °C. Αυτό συμβαίνει επειδή το μυρμηκικό οξύ  εξατμίζεται πολύ γρήγορα σε υψηλές θερμοκρασίες και αργά στις χαμηλές θερμοκρασίες. Παρακάτω θα δούμε την ποσότητα του νερού που πρέπει να προστεθεί στο μυρμηκικό οξύ, με συγκέντρωση 85% για να το φέρει σε μια συγκέντρωση 50%, 60% ή 70%.  

1.  Θερμοκρασία περιβάλλοντος >30°C V1 (μυρμηκικό οξύ 85 %) =  Ζητούμενο 50% (μυρμηκικό οξύ)  X 60 ml. = 35,29 ml.   (Στρογγυλοποίηση  σε 35 ml.)

    Ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί ώστε να πραγματοποιηθεί  η συνιστώμενη δόση είναι 60 ml.- 35 ml.=25 ml.  

2.  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ° -30 °  V 1 (μυρμηκικό οξύ 85 %) =  Ζητούμενο   60% (μυρμηκικό οξύ) X 60 ml. = 42.35 ml.    (Στρογγυλοποίηση  σε 42 ml.)

    Ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί ώστε να πραγματοποιηθεί  η συνιστώμενη δόση είναι 60 ml. - 42 ml.=18 ml.