Γράμματα πυροσφραγίδας από μπρούτζο. 

Τιμή ανα τεμάχιο.