Δαγκάνα με ενσωματωμένο ξέστρο ανοξείδωτο.

Δαγκάνα με ενσωματωμένο ξέστρο ανοξείδωτο.