Διαθλασίμετρο μελιού, ειδικό για τη μέτρηση των σακχάρων και της υγρασίας του μελιού με ένδειξη σάκχαρα % (βαθμοί Brix),  υγρασία μελιού (% νερό στο μέλι) & βαθμοί Baume. ATC (αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας στο εύρος 15oC εως 35oC)

Εύρος μέτρησης σακχάρων: 58 – 90% Brix

Ακρίβεια μέτρησης σακχάρων: ±0,5% Brix

Εύρος μέτρησης υγρασίας: 12 – 27 % Η2Ο

Ακρίβεια εκτίμησης υγρασίας: ±1% Η2Ο

Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας από + 15 έως +35 οC.

Δυνατότητα βαθμονόμησης

Ευκολία καθαρισμού με απιονισμένο νερό

Λειτουργεί με βάση το φως, χωρίς ανάγκη για παροχή ενέργειας

Διατίθεται με θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης