Χειρολαβές από γαλβανισμένο μέταλλο πολύ ανθεκτικοί στην χρήση.