Εξωτερικός πλαστικός τροφοδότης στο οποίο τοποθετείτε μπουκάλι μέχρι και 2 λίτρων.