Μπορεί να προσαρμοστεί με βίδες στο καπάκι της κυψέλης κάτω από τάπα τροφοδοσίας ή απλά να τον ακουμπήσετε πάνω στα πλαίσια. Απλός στην χρήση, θα χρειαστείτε την σήτα επίπλευσης ή κάποιο άλλο υλικό για επίπλευση (όπως ξύλο, δίχτυ κλπ) ώστε να αποφύγετε πνιγμό των μελισσών.

Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η σήτα επίπλευσης.