Συνδετήρας κυψελών γαλβανισμένος κοντός, για κινητή βάση.