Σίτα πρόπολης από πλαστικό εγκεκριμένο για τρόφιμα. Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο, κατάλληλη για 4 κυψέλες.