Διάφραγμα πλαστικό βασίλισσας με πορτάκι εξόδου στην επάνω πλευρά.