Κινητή βάση κυψέλης από ξύλο πεύκου και συμήδα, σίτα εξαερισμού και συρταρι που κλείνει την σίτα.