Κυψέλη ANEL Μονή με 10 Πλαίσια Ξύλινα και Κινητό Πάτο Αεριζόμενο

Περιλαμβάνει:

  • Καπάκι Κυψέλης ANELx1
  • Όροφος Κυψέλης ANEL με μόνωση PU  x1
  • Πάτος Κυψέλης Κινητός ANEL Αεριζόμενος (συμπεριλαμβάνονται 1 set πόρτες) x1
  • Πλαίσιο Ξύλινο x10