Καψούλια ασημένια γαλβανισμένα για να μην σχίζει το σύρμα το πλαίσιο.