Είναι ένα σύστημα που αποτρέπει τους αφεσμούς. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συστηματικά σε ορισμένες χώρες και επιτρέπει στους μελισσοκόμους να δουλεύουν με τα μελίσσια τους χωρίς σμηνουργίες, με αποτέλεσμα να τρυγούν ανά μελίσσι μεγάλες ποσότητες μελιού.