Βάση πλαισίου για στήριξη του, εξωτερικά της κυψέλης.