Πλωτήρας παραφινέλαιου που απαγορεύει τη διείσδυση του αέρα στο δοχείο.