Κουτάκι με φελιζόλ και θήκη για κουταλάκι για να συντηρήσετε το βασιλικό πολτό για μεγάλο διάστημα